dimarts, 19 d’octubre de 2010

La bataille

Clément Janequin (c. 14851558) va ser un compositor francès del Renaixement. Fou un dels més famosos compositors de chansons populars de tot el Renaixement.
Les cançons programàtiques per les quals és conegut Janequin són obres llargues segmentades, que imiten amb molta gràcia sons naturals o humans. Le chant des oiseaux imita el cant dels ocells,  La chasse el so d'una cacera... La bataille, segurament la més famosa, es creu que va ser composada per celebrar la victòria francesa sobre els Habsburgo a la batalla de Marignano l'any 1515. Imita els sons d'una batalla, incloent el toc de trompetes, els canons i els crits dels ferits. Efectes onomatopeics com aquests van ser d'ús comú en la música francesa de finals del segle XVI fins entrar a l'època barroca.
Els intérprets de La bataille són els King's singers. Excel·lents!